Krafttaket 2017

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stader å bu, arbeide og besøkje. Tussa vil at alle lag, organisasjonar, korps og skuleklasser skal nyte godt av å bu i Tussaland, no og i framtida.

I over 60 år har vi vore ein bidragsytar til lokal verdiskaping. Det har vi tenkt å fortsetje med, både på tradisjonelle måtar og med nye konsept som dette.

Gjennom Krafttaket ønskjer Tussa å engasjere frivillige lag og organisasjonar til å gjere ei god gjerning mot å få sponsorstøtte. Vi deler difor ut 100 000 kroner fordelt på 10 deltakarar i Krafttaket kvart år. Størrelsen på støtta kjem an på kor stort engasjement kvar einskild av desse klarar å skape, og det er publikum som stemmer fram resultatet.

Søknadsfrist for Krafttaket 2017 er 31. august.

Send inn søknad


6 steg til støtte

Vi har 100 000 kroner som vi deler ut til dei som ønskjer å gjere noko bra for andre! Alle bidrag som vert plukka ut til å delta får minimum 1 000 kroner. Resten av potten på 90 000 kroner blir fordelt i høve til talet på stemmer. Alle frivillige lag og organisasjonar, skuleklasser og korps/musikklag kan vere med.

Oppsummering sidan 2013
Gode gjerningar

1749

Stemmer gitt

71301

Pengar delt ut

300000Gode gjerningar 2016
Barneidretten Sæbø IL

1
kWh
5399

Amcar Ytre Sunnmøre

2
kWh
5274

Larsnes IL - Turn

3
kWh
3718

Hareid KFUK KFUM Speidaren

4
kWh
2074

Ulstein Ten Sing

5
kWh
1909

Gjerdsvika IL

6
kWh
1847

Volda rideklubb

7
kWh
1754

Damekoret LYST

8
kWh
1734

Ørsta IL Alpin

9
kWh
1474

Bergsøy skulekorps

10