Krafttaket 2020

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stadar å bu, arbeide og besøkje. Tussa vil at lag, organisasjonar, korps og skuleklasser skal nyte godt av å bu i Tussaland, no og i framtida.

I 70 år har vi vore ein bidragsytar til lokal verdiskaping. Det har vi tenkt å fortsette med, både på tradisjonelle måtar og med konsept som Krafttaket.

Gjennom Krafttaket ønskjer vi å sette pris på idrettslag, kor, skuleklasser, skulekorps og andre frivillige organisasjonar som gjer noko bra for andre. Dugnadsånda er stor i bygdene rundt oss, og gjennom heile året vert det halde store og små arrangement til glede for mange. Send inn søknad om å delta med dykkar gode gjerning. Fortel oss litt om kva de gir tilbake til dykkar nærområde av store og små gleder gjennom året. Søknaden må vere basert på eit eller fleire arrangement som skal gjennomførast i innan 15. oktober 2020. Gjennomførte arrangement må dokumenterast med bilde og tekst.

Dette ser vi etter når vi vel ut deltakarane til Krafttaket 2020:

  • At den gode gjerninga er til glede for andre
  • At det er gratis å delta
  • At den gode gjerninga ikkje er avhengig av pengestøtte frå oss for å bli gjennomført

Av søknadane som kjem inn vel Tussa ut 10 deltakarar som går vidare til avstemming. 100 000 kroner vert fordelt mellom desse 10 deltakarane, og størrelsen på beløpet kjem an på kor stort engasjement (tal på stemmer) kvar einskild deltakar klarar å skape. Det er publikum som stemmer fram resultatet i perioden 1. til 15. oktober.

Søknadsfrist for Krafttaket 2020 er 15. september.

Send inn søknad


6 steg til støtte

Vi har 100 000 kroner som vi deler ut til dei som ønskjer å gjere noko bra for andre! Alle bidrag som vert plukka ut til å delta får minimum 1 000 kroner. Resten av potten på 90 000 kroner blir fordelt i høve til talet på stemmer. Alle frivillige lag og organisasjonar, skuleklasser og korps/musikklag kan vere med.

Oppsummering sidan 2013 (t.o.m. 2019)
Gode gjerningar

1778

Stemmer gitt

197490

Pengar delt ut

710000Gode gjerningar 2019
Barnekoret PopKORn

1
kWh
6144

Åheim idrettslag

2
kWh
5958

Spelemannslaget Havella

3
kWh
2261

Melshornets venner

4
kWh
2086

Hødd Handball

5
kWh
1621

Herøy Frikyrkjes Sjøspeidarkorps

6
kWh
1579

Hovden og Ørsta skulekorps

7
kWh
1487

BurnOut Dataparty

8
kWh
1142

Ørsta Røde Kors omsorg

9
kWh
1094

Hovdebygda idrettslag

10