Krafttaket 2018

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stader å bu, arbeide og besøkje. Tussa vil at alle lag, organisasjonar, korps og skuleklasser skal nyte godt av å bu i Tussaland, no og i framtida.

I over 60 år har vi vore ein bidragsytar til lokal verdiskaping. Det har vi tenkt å fortsetje med, både på tradisjonelle måtar og med nye konsept som dette.

Gjennom Krafttaket ønskjer Tussa å engasjere frivillige lag og organisasjonar til å gjere ei god gjerning mot å få sponsorstøtte. Vi deler difor ut 100 000 kroner fordelt på 10 deltakarar i Krafttaket kvart år. Størrelsen på støtta kjem an på kor stort engasjement kvar einskild av desse klarar å skape, og det er publikum som stemmer fram resultatet.

Søknadsfrist for Krafttaket 2018 er 31. august.

Send inn søknad


6 steg til støtte

Vi har 100 000 kroner som vi deler ut til dei som ønskjer å gjere noko bra for andre! Alle bidrag som vert plukka ut til å delta får minimum 1 000 kroner. Resten av potten på 90 000 kroner blir fordelt i høve til talet på stemmer. Alle frivillige lag og organisasjonar, skuleklasser og korps/musikklag kan vere med.

Oppsummering sidan 2013
Gode gjerningar

1758

Stemmer gitt

119401

Pengar delt ut

500000Gode gjerningar 2017
Vartdal skitrekk

1
kWh
5747

Vanylven Røde Kors Hjelpekorps

2
kWh
4120

Gjerdsvika IL

3
kWh
3036

Barnekoret FRAM

4
kWh
2390

Ulstein ungdomsskule

5
kWh
2350

Hødd handball

6
kWh
1584

Ulstein Tensing KFUK-KFUM

7
kWh
1531

Austefjord IL

8

Volda innebandyklubb

9

Ulstein og Hareid dykkarklubb

10