Krafttaket 2019

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stadar å bu, arbeide og besøkje. Tussa vil at lag, organisasjonar, korps og skuleklasser skal nyte godt av å bu i Tussaland, no og i framtida.

I 70 år har vi vore ein bidragsytar til lokal verdiskaping. Det har vi tenkt å fortsette med, både på tradisjonelle måtar og med konsept som Krafttaket.

Gjennom Krafttaket ønskjer vi å sette pris på idrettslag, kor, skuleklasser, skulekorps og andre frivillige organisasjonar som gjer noko bra for andre. Dugnadsånda er stor i bygdene rundt oss, og gjennom heile året vert det halde store og små arrangement til glede for mange. Send inn søknad om å delta med dykkar gode gjerning. Fortel oss litt om kva de gir tilbake til dykkar nærområde av store og små gleder gjennom året. Søknaden må vere basert på eit eller fleire arrangement som skal gjennomførast i innan 15. oktober 2019. Gjennomførte arrangement må dokumenterast med bilde og tekst.

Dette ser vi etter når vi vel ut deltakarane til Krafttaket 2019:

  • At den gode gjerninga er til glede for andre
  • At det er gratis å delta
  • At den gode gjerninga ikkje er avhengig av pengestøtte frå oss for å bli gjennomført

Av søknadane som kjem inn vel Tussa ut 10 deltakarar som går vidare til avstemming. 100 000 kroner vert fordelt mellom desse 10 deltakarane, og størrelsen på beløpet kjem an på kor stort engasjement (tal på stemmer) kvar einskild deltakar klarar å skape. Det er publikum som stemmer fram resultatet i perioden 1. til 15. oktober. I tillegg til premiepotten på 100 000 trekkjer vi 10 000 kroner i ekstrapremie blant dei 10 deltakarane.

Søknadsfrist for Krafttaket 2019 er 15. september.

Send inn søknad


6 steg til støtte

Vi har 100 000 kroner som vi deler ut til dei som ønskjer å gjere noko bra for andre! Alle bidrag som vert plukka ut til å delta får minimum 1 000 kroner. Resten av potten på 90 000 kroner blir fordelt i høve til talet på stemmer. Alle frivillige lag og organisasjonar, skuleklasser og korps/musikklag kan vere med.

Oppsummering sidan 2013
Gode gjerningar

1768

Stemmer gitt

143420

Pengar delt ut

600000Gode gjerningar 2018
Hareidlandet triatlon

1
kWh
5407

Vartdalsstranda Generasjonskorps

2
kWh
5394

Gjerdsvika IL Trimnemnda

3
kWh
4278

Kvandalsveien i Vanylven

4
kWh
2218

Hareid IL Turn

5
kWh
1883

Volda Handballklubb

6
kWh
1517

Hovdebygda krokket og hestesko

7
kWh
1246

Ulstein Taekwondo klubb

8

Austefjord Bygdekvinnelag

9

Åmdal IL Trimgruppa

10