Krafttaket 2020

Eit stort utval frivillige lag og organisasjonar gjer bygdene våre til attraktive stadar å bu, arbeide og besøkje. Tussa vil at lag, organisasjonar, korps og skuleklasser skal nyte godt av å bu i Tussaland, no og i framtida.

I over 70 år har vi vore ein bidragsytar til lokal verdiskaping. Det har vi tenkt å fortsette med, både på tradisjonelle måtar og med konsept som Krafttaket.

Gjennom Krafttaket ønskjer vi å sette pris på idrettslag, kor, skuleklasser, skulekorps og andre frivillige organisasjonar som gjer noko bra for andre. Dugnadsånda er stor i bygdene rundt oss, og gjennom heile året er det stor aktivitet. Vi ønskjer å vite kva spennande prosjekt de treng pengar til? Send oss ein søknad, så vert kanskje laget eller organisasjonen din ein av dei heldige som kan kjempe om litt ekstra kroner i kassa.

2020 har vore eit heilt spesielt år hittil, og vi har lagt bak oss ei tid med mykje usikkerheit om korleis aktiviteten i dei ulike lag og foreiningar kan halde fram, og ikkje minst korleis økonomien vert. Vi har difor bestemt oss for å auke premiepotten til kr 250 000, og talet på finalistar til 20 lag/organisasjonar.

Dette ser vi etter når vi vel ut deltakarane til Krafttaket 2020:

  • At søknaden er til eit spesifikt prosjekt, og ikkje til sponsormidlar på generelt grunnlag
  • At søknaden kjem frå frivillig lag/organisasjon, skuleklasse, kor, skulekorps, speidargruppe etc. som høyrer til ein av kommunane Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande eller Vanylven
  • Det er ein fordel om prosjektet kjem andre i bygda til gode, eller er til glede for andre

Av søknadane som kjem inn vel Tussa ut 20 deltakarar som går vidare til avstemming. 250 000 kroner vert fordelt mellom desse 20 deltakarane, og størrelsen på beløpet kjem an på kor stort engasjement (tal på stemmer) kvar einskild deltakar klarar å skape. Det er publikum som stemmer fram resultatet i perioden 12. – 23. oktober.

Søknadsfrist: 30. september 2020.

Send inn søknad


6 Steg til støtte

Oppsummering sidan 2013 (t.o.m. 2019)
Gode gjerningar

1778

Stemmer gitt

197490

Pengar delt ut

710000Gode gjerningar 2019
Barnekoret PopKORn

1
kWh
6144

Åheim idrettslag

2
kWh
5958

Spelemannslaget Havella

3
kWh
2261

Melshornets venner

4
kWh
2086

Hødd Handball

5
kWh
1621

Herøy Frikyrkjes Sjøspeidarkorps

6
kWh
1579

Hovden og Ørsta skulekorps

7
kWh
1487

BurnOut Dataparty

8
kWh
1142

Ørsta Røde Kors omsorg

9
kWh
1094

Hovdebygda idrettslag

10