Om Krafttaket

Krafttaket starta for første gong i 2013.

Gjennom Krafttaket ønskjer Tussa å engasjere frivillige lag og organisasjonar til å gjere ei god gjerning mot å få sponsorstøtte. Vi deler difor ut 100 000 kroner fordelt på 10 deltakarar kvart år. Størrelsen på støtta kjem an på kor stort engasjement kvar einskild av desse klarar å skape, og det er publikum som stemmer fram resultatet.

Alle som deltek må halde til på søre Sunnmøre (kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda eller Hornindal).

Den gode gjerninga må fullførast i kampanjeperioden for å få tildelt sponsorstøtte.

Avstemming går føre seg på www.krafttaket.no eller på Tussa si Facebook-side. Du må ha Facebook-konto for å stemme.


Søknadsfrist for Krafttaket 2018 er 31. august.