Om Krafttaket

Krafttaket starta for første gong i 2013.

Gjennom Krafttaket ønskjer Tussa å engasjere frivillige lag og organisasjonar til å gjere ei god gjerning mot å få sponsorstøtte. Vi deler difor ut 100 000 kroner fordelt på 10 deltakarar kvart år. Størrelsen på støtta kjem an på kor stort engasjement kvar einskild av desse klarar å skape, og det er publikum som stemmer fram resultatet.

Alle som deltek må halde til på søre Sunnmøre (kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda eller Hornindal).

Den gode gjerninga må fullførast innan kampanjeperioden er over for å få tildelt sponsorstøtte.

Du kan stemme på éi god gjerning, éin gong for dag gjennom heile kampanjeperioden. Du kan stemme på éi god gjerning, éin gong for dag gjennom heile kampanjeperioden. Avstemming går føre seg på www.krafttaket.no. Du må ha Facebook-konto for å stemme.


Tussa vel 10 lag, foreiningar, korps og kor som er med på å kjempe om til saman 100 000 kroner i Krafttaket 2020. Du kan stemme mellom 1. og 15. oktober. Du finn prosjekta på framsida!!