#voldarotaryVolda Rotary

kWh
417

Den gode gjerninga

Våren 2014 har klubben sett opp ein gapahuk i Heltneskogen. Dette er eit populært turmål i Volda som er tilgjengeleg for alle. Både dei som går med barnevogn, rullestolbrukarar og eldre har glede av å ta turen opp til gapahuken, der dei no vil finne ly og benkar på rasteplassen. Klubben ynskjer no å få støtte til å sette opp eit tilsvarande bygg på Prestesætra i løpet av hausten 2014.

Desse deltek

Volda Rotary er ein klubb med om lag 50 medlemmar som jobbar lokalt og internasjonalt med prosjekt som skal gangne andre.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!