#voldarotaryVolda Rotary

kWh
417

Den gode gjerninga

Våren 2014 har klubben sett opp ein gapahuk i Heltneskogen. Dette er eit populært turmål i Volda som er tilgjengeleg for alle. Både dei som går med barnevogn, rullestolbrukarar og eldre har glede av å ta turen opp til gapahuken, der dei no vil finne ly og benkar på rasteplassen. Klubben ynskjer no å få støtte til å sette opp eit tilsvarande bygg på Prestesætra i løpet av hausten 2014.

Ønskjer støtte til

Grunnarbeid og tekking av taket av gapahuken på Prestesætra.

Desse deltek

Volda Rotary er ein klubb med om lag 50 medlemmar som jobbar lokalt og internasjonalt med prosjekt som skal gangne andre.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!