#ryddestrandHødd handball

kWh
1584

Den gode gjerninga

Rydding av strender i Ulstein kommune i strandsone Osnessanden til Roppesanden.

Desse deltek

Jente 10 og 11 år og gutte 13 og 14.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!