#ulsteinungUlstein ungdomsskule

kWh
2350

Den gode gjerninga

Yte så mange gode gjerningar dei kan for både unge og gamle med høgt fokus på å hjelpe andre.

Desse deltek

Elevane i klasse 9a, 9b, 9c og 9d

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!