#hareidlandettriatlonHareidlandet triatlon

kWh
5407

Den gode gjerninga

Eit helsebringane familiearrangement for barn og vaksne i alderen 5-99 år

Desse deltek

Ottar Eiksund Røyset, Daniel Slettebakk, Arne Gunnar Nesset, og 60 medhjelparar

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!