#ÅmdalIL18Åmdal IL Trimgruppa

kWh
394

Den gode gjerninga

Rydding av sti til ein av trimpostane

Desse deltek

Trimgruppa ved Elisabeth Aam, Asbjørg Mo, Torunn Brautaset og Ann Christin Grotle

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!