#Kvandalsveien2018Kvandalsveien i Vanylven

kWh
2218

Den gode gjerninga

Bygge vidare på tur-/sykkelstien frå Brandalsfjellet til Kvanndalen og Sandneskleiva i Vanylven

Desse deltek

Dugnadsgruppe som består av grunneigarar og andre eldsjeler i Vanylven

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!