#HareidILTurnHareid IL Turn

kWh
1883

Den gode gjerninga

Rydde Overåsanden

Desse deltek

70 aktive medlemmar i turngruppa i alderen 6-21 år og foreldra deira

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!