#Generasjonskorps18Vartdalsstranda Generasjonskorps

kWh
5394

Den gode gjerninga

Aktivitetsdag med høgtlesing, spel, konsert m.m. for bebuarane på Vartdal Helsetun kring turområdet «Hammaren»

Desse deltek

Vartdalstranda Generasjonskorps sine medlemmar i alderen 9-70 år

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!