#Generasjonskorps18Vartdalsstranda Generasjonskorps

kWh
5394

Den gode gjerninga

Aktivitetsdag med høgtlesing, spel, konsert m.m. for bebuarane på Vartdal Helsetun kring turområdet «Hammaren»

Ønskjer støtte til

Nye instrument til aspirantane

Desse deltek

Vartdalstranda Generasjonskorps sine medlemmar i alderen 9-70 år

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!