#hjertestarterbjorkeVolda Røde Kors Hjelpekorps

kWh
495

Den gode gjerninga

Volda Røde Kors Hjelpekorps har i ca 10 år hatt utplassert hjertestarter på Bjørke. Hjertestarteren har vært brukt ved flere anledninger og en person er reddet som følge av bruken. Hjertestarteren er nå så gammel er den ikke fungerer lengre. Hjelpekorpset jobber nå med finansiering av ny starter. Når ny hjertestarter er på plass ønsker vi å tilby et gratis kurs i bruk av hjertestarter for de som bor på Bjørke. Dersom dette prosjektet blir valgt ut vil ny hjertestarter være på plass før kurs holdes medio september.

Desse deltek

Hovedgruppen som vil delta er instruktører i hjelpekorpset. I tillegg vil fastboende på Bjørke delta på opplæringen som skal organiseres.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!