#hjertestarterbjorkeVolda Røde Kors Hjelpekorps

kWh
495

Den gode gjerninga

Volda Røde Kors Hjelpekorps har i ca 10 år hatt utplassert hjertestarter på Bjørke. Hjertestarteren har vært brukt ved flere anledninger og en person er reddet som følge av bruken. Hjertestarteren er nå så gammel er den ikke fungerer lengre. Hjelpekorpset jobber nå med finansiering av ny starter. Når ny hjertestarter er på plass ønsker vi å tilby et gratis kurs i bruk av hjertestarter for de som bor på Bjørke. Dersom dette prosjektet blir valgt ut vil ny hjertestarter være på plass før kurs holdes medio september.

Ønskjer støtte til

Støtten som eventuelt kommer vil gå til kurskostnader (bøker, materiell) og til å få finansiert siste del av innkjøp av hjertestarter. Hjertestarter på Bjørke og kunnskap om bruk av denne er svært viktig på Bjørke. Det tar lang tid før ambulanse er fremme i Bjørkeområdet. Hjertestarteren kan redde liv til fastboende eller folk som er på besøk i Bjørkeområdet. Bjørke har fått mer turister etter Kvivsvegen og det er dermed enda mer folk i området nå.

Desse deltek

Hovedgruppen som vil delta er instruktører i hjelpekorpset. I tillegg vil fastboende på Bjørke delta på opplæringen som skal organiseres.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!