#gladehandballbarnVolda Handballklubb

kWh
1517

Den gode gjerninga

Gratis handballskule for born i alderen 6-9 år

Desse deltek

Spelarar frå damelaget

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!