#NyGapahukGjerdsvikaGjerdsvika IL Trimnemnda

kWh
4278

Den gode gjerninga

Fjelltur med servering til området der det er planar om å sette opp ny gapahuk

Desse deltek

Trimnemnda/Fjelltrimmen ved Sindre Slettestøl, Tore Lillestøl, Rune Pettersen, Kristina Skogstad, Line Øyen

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!