#AustefjordBygdekvinnelagAustefjord Bygdekvinnelag

kWh
717

Den gode gjerninga

Arrangere ryddedugnad i nærområdet på Fyrde i lag med barnehageborn og skuleelevar

Desse deltek

Medlemmane i bygdekvinnelaget

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!