#TurmarsjSæbø IL - trimgruppa

kWh
2492

Den gode gjerninga

Vi har planlagt at alle medlemmane i idrettslaget skal oppmodast om å ta med pasientar som vil vere med på ein tur på den enklaste løypa i turmarsjen. Dette vil inkludere alle i handball, fotball og idrettskulen med foreldre sjølvsagt.<br /> Vi har på førehand avtalt med Hjørundfjordheimen og der vil pasientane gjerne vere med på dette. Dette gjeld og dei heimebuande som vil vere med men som treng hjelp til å delta.

Desse deltek

Vi ynskjer å få med heile bygda.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!