#aktivitetsparkHILHovdebygda idrettslag

kWh
698

Den gode gjerninga

Aktivitetspark knytt til stadionområdet.

Desse deltek

Medlemmar og føresette.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!