#Havellajuniorturne2019Spelemannslaget Havella

kWh
2261

Den gode gjerninga

Konsertturne på sjukeheimane i Herøy og Sande.

Desse deltek

Juniorgruppa med barn og unge i skulealder som spelar fiolin, gitar og piano.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!