#utpåturørstaomsorgØrsta Røde Kors omsorg

kWh
1094

Den gode gjerninga

Aktiviteten UT PÅ TUR for eldre som fortsatt bur heim.

Desse deltek

Omsorgsgruppa ved Røde Kors i Ørsta.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!