#utpåturørstaomsorgØrsta Røde Kors omsorg

kWh
1094

Den gode gjerninga

Aktiviteten UT PÅ TUR for eldre som fortsatt bur heim.

Ønskjer støtte til

Fleire turar for dei eldre.

Desse deltek

Omsorgsgruppa ved Røde Kors i Ørsta.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!