#melshornetsvennerMelshornets venner

kWh
2086

Den gode gjerninga

Utbetring av skiløypa som går til Melshornet, både frå Volda skisenter og Helgatun.

Ønskjer støtte til

Innkjøp av diverse utstyr til dugnadar framover.

Desse deltek

Frivillige og vennar av Melshornet.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!