#melshornetsvennerMelshornets venner

kWh
2086

Den gode gjerninga

Utbetring av skiløypa som går til Melshornet, både frå Volda skisenter og Helgatun.

Desse deltek

Frivillige og vennar av Melshornet.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!