#ReinFjøreiHerøyHerøy Frikyrkjes Sjøspeidarkorps

kWh
1579

Den gode gjerninga

Stortstilt strandrydding frå land og frå båt i fjøra i området Nærøya, Straumane og holmane rundt

Desse deltek

Om lag 60 sjøspeidarar frå 2.klasse t.o.m ungdomskulen + 24 vaksne frivillige speidarleiarar.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!