#ulsteinlanparty19BurnOut Dataparty

kWh
1142

Den gode gjerninga

Arrangementet UlsteinLAN som vert arrangert 2 gongar i året i haustferien og vinterferien.

Desse deltek

Dugnadsgjengen i BurnOut Dataparty, Ulsteinvik.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!