#stimerkingvoldaFriluftsforeninga volda

kWh
405

Den gode gjerninga

Innkjøp av skilt til merking av turstiar i Volda kommune.

Desse deltek

Dugnadsgjeng som ryddar og merkar stiar i Volda kommune.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!