#SongkafeGjerdsvika barnehage

kWh
1073

Den gode gjerninga

Vil vil halde songkafé for bebuarane på Trygdebustaden i Gjerdsvika. 17.september kjem barnehagen til å vitje Trygdebustaden sine bebuarar med song og servering. I haust har barnehagen vore på hagebesøk i bygda og plukka seg masse rips som dei har kokt saft og gele av. No vil dei dele av godakene og tek med seg nysteikt vaflar og sjølvlaga ripsgele. Gamle tradisjonar som å lage saft og syltetøy er spennande å prøve og garantert kjekt å få smake for ein generasjon som er ekspertar på slike godsaker. Ungane vil underhalde med songar som dei likar godt frå barnehagen. Vi gler oss til ei skikkelig "godstund" med fleire generasjonar.

Ønskjer støtte til

Barnehagen held på å skal opparbeide seg ein ny "uteleirplass" som dei treng utstyr til. Vi treng støtte til innkjøp av alt som trengs av utstyr for å ha ein god utebase og leirplass for barnehagen - men som også kan nyttast av skulen eller bygdefolket ved høve. Slik gjer vi eit KRAFTTAK for heile Gjerdsvika og alle generasjonar.

Desse deltek

Alle barn og tilsette i Gjerdsvika barnehage.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!