#bergsøyskulekorpsBergsøy Skulekorps

kWh
412

Den gode gjerninga

Rekruttering og musikkglede gjennom samarbeid med kulturskulen.

Desse deltek

Drill og musikanter

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!