#MinikonsertarBergsøy Skolekorps

kWh
2439

Den gode gjerninga

Juniorkorpset til Bergsøy Skolekorps øver på Bergsøy Skule. Sidan vi har to barnehagar som naboar, samt SFO, vil vi gjerne stikke innom barnehagane og SFO for å halde minikonsert for borna og dei ansatte. Vi gjer dette for å spreie musikkglede i kvardagen både for tilskoderane og for dei unge musikantane og drilljentene som har glede av å glede andre med opptredenen sin.

Ønskjer støtte til

Juniorkorpset til Bergsøy Skulekorps, 4-6 klasse utgjer i realiteten nesten heile korpset. Vi er i eit generasjonsskifte og har satsa mykje på å rekruttere nye medlemmar bl.a. gjennom Korps i skulen prosjekt. Til det har vi investert mykje i nye instrument. Sidan korpset stort sett består av born i alderen 9-11 år, treng vi å kjøpe mange nye uniformer til denne aldersgruppa. Vi vil gjerne at alle musikantane og drilljentene våre skal kunne stille i uniform til konsertar no i haust. Det er ei stor investering for oss som vi treng støtte til.

Desse deltek

Juniorkorps og juniordrill.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!