#MinikonsertarBergsøy Skolekorps

kWh
2439

Den gode gjerninga

Juniorkorpset til Bergsøy Skolekorps øver på Bergsøy Skule. Sidan vi har to barnehagar som naboar, samt SFO, vil vi gjerne stikke innom barnehagane og SFO for å halde minikonsert for borna og dei ansatte. Vi gjer dette for å spreie musikkglede i kvardagen både for tilskoderane og for dei unge musikantane og drilljentene som har glede av å glede andre med opptredenen sin.

Desse deltek

Juniorkorps og juniordrill.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!