#klivrelagetKlivrelaget i Ulsteinvik

kWh
66

Den gode gjerninga

Kjøpe inn klatrepakkar/sekkar for utlån til dei som ønskjer å prøve seg på uteklatring.

Desse deltek

Alle medlemmane i klatreklubben

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!