#hovdeåsaneHovdebygda Soge- og velferdslag

kWh
1087

Den gode gjerninga

Vedlikehald av turstiane i Hovdeåsane rundt Hovdevatnet. Innkjøp av grus, bark, diverse motorisert<br /> utstyr, handverktøy og maling.

Desse deltek

Turstigruppa i Hovdebygda Soge- og velferdslag.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!