#eiksundleikeplassEiksund Bygdelag

kWh
439

Den gode gjerninga

Utarbeide ein leikeplass på skuleplassen til nedlagde Eiksund barneskule. Plassen skal inkludere amfi, bålpanne og gapahuk slik at den fungerer som møteplass for born og vaksne i alle aldrar.

Desse deltek

Styret i Eiksund Bygdelag og Barnegruppa

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!