#TurstiarØrsta IL - langrennsgruppa

kWh
1664

Den gode gjerninga

Vi ønskjer å lage ein turkveld for pensjonistar langs stiane på Daleteigane med enkel servering!

Ønskjer støtte til

Vi treng støtte til arbeid med å lage til turstiar inkl. bru i området daleteigane på Mo i Ørsta. I dette området er det eit stort nettverk av turstiar og lysløype. Om vinteren vert det trakka langrensløype her. Området er svært mykje nytta til turaktivitet for både ungar og vaksne, både sommar og vinter. Ungar fra Vikemarka skule har laga oppgavepostar langs stiane og dette har vore eit populært tiltak.

Desse deltek

Medlemmane i langrennsgruppa.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!