#sandeesportSande E-sport – Larsnes Idrottslag

kWh
1466

Den gode gjerninga

Mange har ikkje råd til eige utstyr og difor ønskjer klubben å kjøpe inn gamingutstyrt til utlån ved lokale treningar og LAN-arrangement.

Desse deltek

Medlemmar og styret som består av Håkon Vestnes, Silje Ekroll Riborg og Elin Rekdal Skogstad.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!