#HornindalfritidsklubbHornindal Fritidsklubb

kWh
224

Den gode gjerninga

Innkjøp av inventar og aktivitetsutstyr til fritidsklubben sitt nye lokale i Grobygget.

Desse deltek

Hornindal Fritidsklubb sitt styre med alle ungdomar som ønskjer å bruke tilboda til klubben.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!