#munkevollstadionMoltustranda IIL - Friidrett

kWh
2999

Den gode gjerninga

Innkjøp av untendørsmatte, stativ og list til høgdehopp.

Desse deltek

Alle i friidrettsgruppa.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!