#rotarystienHareid Rotary klubb

kWh
5853

Den gode gjerninga

Vedlikehald og lyssetting av den 5 km lange Rotarystien på Hareid.

Desse deltek

Dugnadsgruppa i Hareid Rotary klubb v/ Sverre Jarl Ulstein.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!