#leknesnakken526Saksa Turstiforening

kWh
3641

Den gode gjerninga

Gapahuk på fjellet Leknesnakken (526 m.o.h) på Urke.

Desse deltek

Alle medlemmane i turistforeininga.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!