#9eUUSUlstein ungdomsskule - klasse 9E

kWh
1207

Den gode gjerninga

Klassa ønskjer å lage eit arrangement for barn i barnehagane rundt skulen. Invitere dei på show og kaker i aulaen på ungdomsskulen.

Desse deltek

Alle elevane i klasse 9E.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!