#SyngandeskuleUlvestad Barneskule

kWh
1047

Den gode gjerninga

Skulen vår er med i eit landsomfattande opplegg som heiter “Syngande skule”. Me ønskjer å bruke songen til meir enn berre internt bruk, og planlegg difor ein turne til eldrebustader/omsorgssenter i kommunen. Me skal øve inn eit variert program der me legg vekt på songar som bebuarane kjenner frå eigen barndom og skulegang, men også vise breidda i songskatten vår.

Desse deltek

Alle elevane ved Ulvestad Barneskule.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!