#2BULatvia2BU, Herøy vidaregåande skule

kWh
2330

Den gode gjerninga

Vi skal samle inn så mykje kle og leiker som mogleg for å sende til ein dagheim for fattige born i Latvia.

Ønskjer støtte til

Vi ønskjer å bruke premien til å reise ned til dagheimen i Latvia for å sjå korleis dei har det. Vi vil vere der saman med borna for å aktivisere dei, og få kvar enkelt til å føle at det er nokon som bryr seg om ein.

Desse deltek

Heile klasse 2BU ved Herøy vidaregåande skule.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!