#9BUUSKlasse 9B ved Ulstein ungdomsskule

kWh
1325

Den gode gjerninga

Vi skal arrangere ein aktivitets- og underhaldningsdag for born frå barnehagar i Ulsteinvik og born som bur ved asylmottaket i kommunen. Det skal arrangerast ulike aktivitetar som aktiviserer borna, og elevane vil underhalde med eigne bidrag.

Desse deltek

Alle elevane i klassa, med støtte av lærarar og ev. foreldrekontakter.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!