#HeroyLAN2015HerøyLAN

kWh
5010

Den gode gjerninga

Ungdomen gir tilbake til dei som har bygd samfunnet vårt ved å tilby datakurs for pensjonistar, og tek med seg dei som bur på sjukeheimane ut på tur.

Desse deltek

35 engasjerte medlemmar av HerøyLAN.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!