#HeroyLAN2015HerøyLAN

kWh
5010

Den gode gjerninga

Ungdomen gir tilbake til dei som har bygd samfunnet vårt ved å tilby datakurs for pensjonistar, og tek med seg dei som bur på sjukeheimane ut på tur.

Ønskjer støtte til

Vi skal gjere HerøyLAN til eit endå betre arrangement for ungdomen! Vi skal fokusere på frivilligheita, vi skal fokusere på rusfrie arrangement og ta vare på kvarandre! Premien skal brukast til opprusting av utstyret som vi har, slik at vi kan halde på med alt ungdomen vil, også i framtida.

Desse deltek

35 engasjerte medlemmar av HerøyLAN.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!