#songtilfolketVolda og Ørsta korskule

kWh
142

Den gode gjerninga

Konsert for brukarar på Gnisten dagsenter i Volda.

Desse deltek

Koret Mañana med barn i alderen 5 år til 3. klasse, og koret White Spirit med barn i alderen 4. klasse og oppover. Til saman om lag 15 - 20 barn.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!