#eldrekjøring2016Amcar Ytre Sunnmøre

kWh
5274

Den gode gjerninga

Vi tek bebuarane på sjukeheimane i indre og ytre Herøy med på køyretur i amerikanske bilar. Turen går rundt om i nærmiljøet, og på vegen er vi innom gamleskulen på Bø, der Bø og Sande Sanitetsforeining steller i stand til hyggjeleg lag med allsong, kaker og kaffi.

Desse deltek

Klubben sine medlemmar i samarbeid med Bø og Sande Sanitetsforeining

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!