#LILturnLarsnes IL - Turn

kWh
3718

Den gode gjerninga

Oppvisning med turn, dans, song og anna underhaldning for bebuarane på gamleheimen på Larsnes.

Desse deltek

Barn i aldersgruppa 2-6 år.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!