#LILturnLarsnes IL - Turn

kWh
3718

Den gode gjerninga

Oppvisning med turn, dans, song og anna underhaldning for bebuarane på gamleheimen på Larsnes.

Ønskjer støtte til

Oppgradering av turnutstyr til fleirbrukshallen på Larsnes.

Desse deltek

Barn i aldersgruppa 2-6 år.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!