#voldarideklubbVolda rideklubb

kWh
1754

Den gode gjerninga

I lag med hestane og hundane våre skal vi besøke omsorgssenteret i Volda. Bebuarane får klappe, børste og kose med dyra, samt sitje på i vogn.

Ønskjer støtte til

Premien vil vi bruke til å sikre vidare drift av klubben, samt arrangere ein medlemskveld for å takk for dugnadsinnsatsen i 2016.

Desse deltek

Medlemmane i Volda rideklubb med hestane og hundane sine.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!