#hareidspeidarenHareid KFUK KFUM Speidaren

kWh
2074

Den gode gjerninga

Trivselskveld med brettspel, quiz og hyggjeleg lag for bebuarane på Hadartun Sjukeheim/eldresenter, Hareid.

Desse deltek

Speidarane frå Hareid KFUK KFUM.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!