#ulsteintensingUlstein Ten Sing

kWh
1909

Den gode gjerninga

Ein sosial kveld med quiz, leikar, spel, song og god mat i lag med EMA, Einslege Mindreårige Asylsøkjarar i Ulstein og Hareid kommune. Vi kjøper inn ingrediensar til mat og vil utfordre ungdomane til å lage mat frå sin kultur. Så skal vi servere eit norsk måltid til dei. Vi ønskjer å viser ungdomane ei anna side av ungdomsmiljøet i Ulstein.

Ønskjer støtte til

Vi ønskjer å bruke premien til å oppgradere musikk- og lydutstyr, t.d. innkjøp av nye høgtalarar og instrument.

Desse deltek

Medlemmane i Ulstein Ten Sing. Om lag 40-50 ungdomar i aldersgruppa 13–19 år.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!