#rydderåsAustefjord IL

kWh
453

Den gode gjerninga

Rydding av råsa til Langvassætra i Austefjorden.

Desse deltek

Trimgruppa i AIL med Sylvia Hamre, Ingrid Løfoll og Maria Sundal i lag med grunneigarar og bygdefolket elles.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!