#koretframBarnekoret FRAM

kWh
2390

Den gode gjerninga

Vi skal halde konsert på omsorgssenteret på Fiskå

Desse deltek

Alle medlemmane i barnekoret FRAM, barn frå 4 til 17 år.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!