#godvekeUlstein Taekwondo klubb

kWh
5585

Den gode gjerninga

Alle medlemmane i klubben skal i løpet av ei veke gjere flest mogleg gode gjerningar for familie, vener, naboar m.fl.

Desse deltek

Vi er over 60 medlemmer i klubben og alle vil delta!

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!