#søkogredningsøving2017Vanylven Røde Kors Hjelpekorps

kWh
4120

Den gode gjerninga

Vi skal arrangere søk- og redningsøving for ungdomar i Vanylven. Dei får prøve seg på bruk av radiosamband, delta i søkerekker, gi førstehjelp til skada personar og hente ut skadde personar med båre.

Desse deltek

Medlemmer Vanylven Røde Kors Hjelpekorps

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!