Påmeldingsskjema Krafttaket 2019


1. Kven er de?

2. Kontaktperson

3. Kva er den gode gjerninga dykkar? Den gode gjerninga må gjennomførast og dokumenterast her på krafttaket.no

4. Dersom den gode gjerninga dykkar vert valt ut til å delta i Krafttaket 2019, kva ønskjer de å bruke premien til?

5. Hashtag

6. Video

7. Sosiale media

8. Last opp bilete og dokument
Last opp bilete av typen JPG eller PNG — Kvar fil må vere under 2 MB